برو بچه پررو…!

حالا که چی؟ اومدی ببینی وردپرسیه یا نه؟

نه خدا وکیلی! اینقدر بیکاری؟!

یه دونه از این ون‌های فولکس واگن جور کن، باش برو سفر. یه زره باد به کلت بخوره!