جل زمستانی انیمو ایتالیا

برای خرید تماس بگیرید

دارای بنده پشت اسب میباشد و همچنین این مدل جلوی سینه اسب با استفاده از چسب و سگگ های محکم بسته میشود.
جل یکی از کاربردی ترین لوازم اسب در اصطبل می باشد. از جل در هنگام آماده کردن اسب برای سواری در فصل پاییز و زمستان و حتی اوایل بهار به دلیل سرد بودن هوای بیرون از اصطبل برای جلوگیری از سرما خوردن اسب استفاده می کنند
در فصل پاییز و زمستان استفاده از جل مناسب یکی از مهمترین لوازم سوارکاری است که میتواند از بروز مشکلات این فصل و بیماری سرماخوردگی در اسب جلوگیری کند.