داروی تقویتی Multiamin

برای خرید تماس بگیرید

داروی تقویتی حاوی طیف کامل اسیدهای آمینه و کربوهیدرات جهت جبران انرژی و ریکاوری در اسبهای ورزشی تحت فشار .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.