پد زیر زین حافظه دار قهوه‌ایی acavallo

برای خرید تماس بگیرید

پد زیر زین اسب سوارکاری بین زین و عرق گیر قرار میگیرد و به گونه ای است که با ناحیه فشار زین بر روی کمر اسب مطابقت دارد، وسیله ای بسیار خوب و کاربردی جهت جلوگیری از وارد شدن ضربه های وارد شده به کمر اسب می باشند.