HORSESOX 3*10 Yard EQUIFIT رنگ سفید

برای خرید تماس بگیرید

بانداژ تخصصی دامپزشکی برای بستن و نگهداری تاندون ها و لیگامدها و ضماد‌های روی زخم‌های اندام‌های حرکتی .