اسپری دفع حشرات فوق العاده قوی CDM

برای خرید تماس بگیرید

اسپری دفع حشرات، دافع قدرتمند، حشرات، پشه ریزه و همه حشرات پرواز کننده و گزنده را به طور موثر دفع میکند. یک جایگزین اثبات شده و موثر برای دفع حشرات بصورت طبیعی است. این فرمول قدرتمند با حداکثر محافظت در برابر ریز پشه ها و حشرات گزنده از اسب شما محافظت می کند. حاوی ماده فعال دی اتیل-تولوآمید یعنی 20٪ محافظت قدرتمندتر و طولانی تر برای اسب شما که به اثبات رسیده است.

مواد تشکیل دهنده: دیت (دی اتیل-تولوآمید) – ماده شیمیایی موثری است که توسط نیروهای مسلح برای دفع حشرات در جنگل تولید شده است