بانداژ استراحت horze

برای خرید تماس بگیرید

بانداژ ، 4عدد جهت استفاده به عنوان بانداژ کار و یا به همراه پد استراحت.