بانداژ 3M

برای خرید تماس بگیرید

بانداژ تخصصی دامپزشکی برای بستن و نگهداری تاندون ها و لیگامدها و ضماد‌های روی زخم‌های اندام‌های حرکتی .