بلوک لیسیدنی

برای خرید تماس بگیرید

بلوک ( آجر ) لیسیدنی مواد معدنی جهت جبران مواد معدنی بدن اسب ساخت شرکت سرشار دانه .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.