جاکلیدی و قلاب طرح اسب هپی رز

برای خرید تماس بگیرید

جاکلیدی و قلاب طرح اسب – HappyRoss

این قلاب و جاکلیدی جلوه درخشانی در قطر 40 میلی با اسب زیبایی به رنگ مشکی در وسط آن است.