جایگزین شیر کره اسب پرسا

برای خرید تماس بگیرید

شیر خشک مخصوص اسب جهت جایگزین کردن شیر مادیان در صورت کمبود تولید شیر توسط مادیان و یا تلف شدن مادیان بعد از زایمان.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.