خـمیر خـوراکی Energy 1000

برای خرید تماس بگیرید

خـمیر خـوراکی دوقـلو انـرژی بوستر جهت افزایش آزادسازی و متابولیسم انرژی در اسب های کورسی ساخت شرکت Mervue استرالیا .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.