خمیر آرام بخش BETA CALM

برای خرید تماس بگیرید

.استرالیا kelato خمیر آرام بخش حاوی تریپتوفان و عصاره های گیاهی ساخت شرک

.نحوه نگهداری: لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود