خمیر انرژی‌زا EnerG Shot

برای خرید تماس بگیرید

خمیر انرژی‌زا جهت استفاده در اسب‌های مسابقه و در ریکاوری بعد از مسابقه .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.