خمیر خوراکی Gastropell Forte

برای خرید تماس بگیرید

خمیر خوراکی حاوی امپرازول(100 میلیگرم در میلی لیتر ) جهت درمان و پیشگیری زخم های گوارشی در اسبهای ورزشی و کورسی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.