خمیر خوراکی GOLD GUARD

برای خرید تماس بگیرید

خمیر خوراکی حاوی امپرازول (370 میلیگرم در گرم ) جهت درمان و جلوگیری از زخمهای گوارشی در اسبهای بالغ و کره ها .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.