خمیر خوراکی INSTANT Magic

برای خرید تماس بگیرید

خمیر خوراکی به صورت سریع الاثر جهت آرام کردن در اسبهای مسابقه و در زمان حمل و نقل .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.