خمیر دارو انگل Tritack

برای خرید تماس بگیرید

خمیر دارو انگل سه ترکیبه جهت درمان طیف وسیعی از آلودگی های انگلی در اسبهای ورزشی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.