داروی تزریقی ACTH GEL

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی حاوی هورمون محرک تـرشح هورمون کـورتـیزول جـهـت افزایش توانایی در اسبهای ورزشی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.