داروی تزریقی ANABOL

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی انرژی زا جهت افزایش قدرت و استقامت عضله در اسب های ورزشی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.