داروی تزریقی EQUIFUEL-ATP

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی حاوی ATP جهت افزایش انرژی و رفع خستگی در ریکاوری .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.