داروی تزریقی EQUIFUEL-STAMINA

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی هومیوپاتی جهت افزایش توان و استقامت در اسب های کورسی و کار سنگین .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.