داروی تزریقی EQUIFUEL-TO GO

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی هومیوپاتی جهت افزایش استقامت و توانایی عضله و افزایش ظرفیت تنفسی و دارای خاصیت ضد درد قوی قابل استفاده در اسبهای ورزشی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.