داروی تزریقی GeL-50

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی حاوی هیالورنات سدیم جهت حمایت و درمان مفاصل در اسبهای ورزشی .