داروی تزریقی LACTO-15

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی جهت کاهش اسید لاکتیک بعد از کار سنگین در اسبهای ورزشی.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.