داروی تزریقی OXY-GEN

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی حاوی عصاره قارچ Cordyceps جهت افزایش توانایی و خون رسانی بیشتر در اسبهای ورزشی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.