داروی تزریقی Phenylbutazone 20%

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی حاوی فنیل بوتازون ساخت شرکت vet one آمریکا.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.