داروی تزریقی PYTHON

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی جهت افزایش قدرت و سرعت در اسبهای کورسی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.