داروی تزریقی RECEPTAL

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی Receptal جهت القای تخمک گذاری و همزمانی فحلی و درمان مشکلات تخمدان و آبستنی در مادیان‌ها ساخت شرکت معتبر MSD

نحوه نگهداری: لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.