داروی ضد انگل Fenland 10%

برای خرید تماس بگیرید

داروی ضد انگل به شکل خمیر جهت درمان طیف وسیعی از انگلهای داخلی و جلدی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.