دارو ترریقی CRE-O-PAN

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی حاوی کراتین جهت افزایش توانایی و کاهش تولید اسید لاکتیک در اسبهای ورزشی .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.