دارو تزریقی 4FILLIES

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی آنابولیک قوی با کمترین عوارض جانبی جنسی جهت مصرف در کره و مادیان .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.