دارو تزریقی ADENOSINE

برای خرید تماس بگیرید

دارو تزریقی حاوی مولکول‌ انرژی‌زا AMP جهت افزایش توانایی اسب‌های ورزشی و کورسی.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.