دارو تزریقی ATP

برای خرید تماس بگیرید

دارو تزریقی حاوی مولکول ATP انرژی، جهت استفـاده در اسب‌هـای مسابـقـه‌ایـی و استقـامـتی در فعالـیت‌های ورزشی شدید.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.