دارو تزریقی BOLDENONE

برای خرید تماس بگیرید

دارو تزریقی استروئید انـابـولیـک (عضله ساز) با قابلیت اثر طولانی مدت.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.