دارو تزریقی CAMEL FUEL

برای خرید تماس بگیرید

دارو تزریقی جهت افزایش کارایی و توانایی اسب.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.