دارو تزریقی DMG

برای خرید تماس بگیرید

داروی تزریقی dmg جهت بهینه سازی مصرف اکسیژن و کاهش اسید لاکتیک در اسبهای مسابقه .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.