دارو تزریقی SHARK CARTILAGE

برای خرید تماس بگیرید

دارو تزریقی بسیار مؤثردر کاهش التهاب‌های ناشی از جراحات حاد و استئو آتریت مزمن. قابلیت استفاده بعد از کار شدید و یا تزریق مفصل .

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.