دارو تزریقی Zeel ad us. Vet

برای خرید تماس بگیرید

دارو تزریقی جهت درمان آرتروز و آسیب های اندام‌ حرکتی اسب‌های ورزشی.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.