دارو EQUI-SPEED

برای خرید تماس بگیرید

دارو‌ تزریقی دارای خاصـیت ضـد التـهاب و افزایش دهنده انرژی اسب است.

نحوه نگهداری: لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه ) نگهداری شود.