دارو تزریقی Green Speed

برای خرید تماس بگیرید

دارو تزریقی محرک سیستم اعصاب سمپاتیک که باعث افزایش نشاط و کارایی اسب‌های ورزشی میگردد.

نحوه نگهداری : لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.