دارو HEMO-15

برای خرید تماس بگیرید

دارو ترکیبی تزریقی شامل اسید‌ آمینه های ضروری، عناصر معدنی، ویتامین‌ها، جهت خون سازی و ریـکـاوری در دوره نـقـاهـت اسـب‌های بیمار.

نحوه نگهداری: لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه ) نگهداری شود.