دارو OSPHOS

برای خرید تماس بگیرید

دارو تـزریقی جهت درمـان سنـدروم نـاویکولـار در اسـب های  مسابقه‌ایی.

نحوه نگهداری: لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه ) نگهداری شود.