دارو P-Block

برای خرید تماس بگیرید

دارو ضد درد حـاوی عصـاره گـیـاه پـیـچـر Pitcher plant جهت برطـرف کردن دردهـا. ( داروی هـومـیوپـاتـی).

نحوه نگهداری: لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه ) نگهداری شود.