دارو Ranvet

برای خرید تماس بگیرید

دارو تـزریـقی حـاوی دتـومیدیـن هیدروکـلراید جهـت آرام کردن اسـب در هنگام جـراحی، بعد از حمل و نقـل و…

نحوه نگهداری: لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه ) نگهداری شود.