دارو Regu-Mate

برای خرید تماس بگیرید

شربت خوراکی حاوی، (پروژسترون خوراکی) مورد استفاده در فـحلی و نـگه داری جنـین در دوران آبستنـی مـادیان.

نحوه نگهداری: لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه ) نگهداری شود.