دارو SARACIN

برای خرید تماس بگیرید

دارو ضد درد حـاوی عصـاره گـیـاه پـیـچـر  Pitcher plant  جهت کاهش درد‌های عضلانی واسکلتی. ( داروی هـومـیوپـاتـی).

نحوه نگهداری: لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه) نگهداری شود.