دارو VITAMIN B12

برای خرید تماس بگیرید

دارو تزریقی جهت خون سازی و افزایش اشـتـهـا اسب‌هـا حـاوی سیانـوکوبالـامـین.

نحوه نگهداری: لطفاً قبل از هرگونه مصرف حتماً با دامپزشک مشورت کنید. در دمای اتاق (۲۶ درجه ) نگهداری شود.