روغن سم ونر و پرست Vanner & Prest Stockholm Tar برند CDM

برای خرید تماس بگیرید

روغن سم – برند CDM

روغن سُم ونر و پرست از مناطق آسیب دیده سم محافظت می کند. این محصول مراقبت از سم نواحی آسیب دیده سم را ضد آب می کند و کف و دیواره سم را سالم نگه می دارد. کاربرد عالی، حاوی عملکرد ضد باکتریایی نیز می باشد.

طریقه استفاده: مستقیماً با برس مو به ناحیه مورد نیاز سم بمالید. بلافاصله محافظت شروع می شود. مجدداً در صورت لزوم بمالید.