روغن سم ویژه

برای خرید تماس بگیرید

حاوی مواد معدنی و روغن های صد در صد طبیعی و خالص، فرمول ویژه جهت حفظ و نگهداری رطوبت سم و بهبود سم های خشک و آسیب دیده – حاوی تیمول و روغن های گیاهی موثر با خاصیت ضد التهاب و ضد باکتری – حفظ و بهبود خاصیت ارتجاعی سم – افزایش مقاومت سم در مقابل خشکی و شنندگی.

قبل از استفاده اطمینان حاصل فرمائید سم به طور کامل تمیز و خشک و عاری از هرگونه روغن و چربی باشد و سپس طبق برنامه روزانه به طور کانل تمامی نواحی سم را آغشته نمایید.
این محصول مناسب همه رنگهای سم می باشد.